תמורה גליון 101 פברואר 2017

עסקים מעניקי הנחות

עובדים יקרים , מגוון הצעות לכם ולבני משפחותיכם

שיחות והודעות ללא הגבלה גלישה בנפח של

+

במתנה

למשך 12 חודשים

ב 35.90 ₪ ₪

■ המחיר המוצג בתכנית הינו למשך 15 חודשים ללקוח הרוכש 2 - 5 מנויים בתכנית זו . ■ המחיר למנוי בודד בתכנית הינו 39.9 ₪

לחודש למשך 15

חודשים

■ בכפוף לשימוש אישי , סביר והוגן כמוגדר בתכנית ועד 5,000 או / דקות ו

, בחודש אחרת יחול חיוב של 49 ' אג לדקת זמן אוויר / הודעת SMS

5,000 הודעות SMS

■ ■ ב כפוף לתנאי התכנית המלאים

© Partner

www.igm.org.il להזמנות ומבצעים נוספים באתר - 11 //

Made with