תמורה גליון 101 פברואר 2017

“תמורה" הנחה לחברי >>>>>>>>>> במעמד החיוב 5%

עמותה פדגוגית

שנה אחרי המלחמה״ 50״ יערים קיבוץ מעלה החמישה מלון | 03-04.04.17 טרום פסח,

התכנסות

13:00

ירושלים – מעלה ומטה ד"ר רוחמה אלבג – סמינר לוינסק הפסקה

14:00-15:30

15:30-15:45 15:45-17:15

ירושלים של זהב וברזל – ששת הימים והחברה הישראלית

יום שני יום שלישי

ד"ר אלון גן אוניברסיטת תל – אביב הפסקה

17:15-17:30 17:30-19:30

אלתרמן – "נביא ומשורר בארץ חצויה"

ד"ר דרור אידר אוניברסיטת אריאל ארוחת ערב

19:30-21:00

שיר סיפור – ירושלים בין ארץ לשמים הסופר דן בניה סרי במפגש מוזיקלי עם שולי נתן

21:00

ארוחת בוקר פינוי חדרים סיור תיאטרלי

07:00-08:00

08:30 09:00

שאננים ובונים – משכנות שאננים ביקור באתר – ידידי ישראל (אור קולי) ארוחת צהריים במלון ופיזור

13:30

עמותה - תרבות, פנאי ונופש www.igm.org.il : באתר ההרשמה 03-5667702 : ההרשמה לשיבוץ בחדרים בפקס

, פנסיון מלא ₪ 300 מחיר מסובסד ₪ 300 בסך 20.03.17־ דמי ביטול השתתפות מ | ֿ הגעה עצמית

אישור השתתפות בסמינר יישלח בדוא"ל

מספר המקומות מוגבל | הרישום אישי למורה בלבד | ההשתתפות למורים פעילים חברי העמותה הפדגוגית בלבד

www.igm.org.il | 03-5667702 : פקס | 03-7106741 :' טל | , תל–אביב 23 דרך מנחם בגין

- תרבות פנאי ונופש www.igm.org.il פרטים נוספים באתר 23 //

Made with