תמורה גליון 113 מרץ 2019

“תמורה" הנחה לחברי >>>>>>>>>> במעמד החיוב 5%

מועדוני נופש וספורט

מינויים למרכזי ספורט

במיוחד לחברי ארגון המורים

רשימת מועדונ י נופש וספורט נמצאת באתר המחלקה לתפ"נ

• ההרשמה למינויים במחירים מסובסדים באתר בלבד

• 30.4.2019 תאריך סיום ההרשמה • ניתן לרכוש עד מנוי אחד לבודד/משפחה • המחיר המופיע באתר הוא המחיר לאחר הסבסוד

- תרבות פנאי ונופש www.igm.org.il פרטים נוספים באתר // 20

Made with FlippingBook Annual report