תמורה גליון 113 מרץ 2019

“תמורה" הנחה לחברי >>>>>>>>>> במעמד החיוב 5%

מופעים

יוצרים: ליאור כלפון ושי פישמן

החל מפברואר ברחבי הארץ

גבעת חלפון אינה עונה

דניאל לפין מאת ע"פ תסריט מאת אסי דיין ונפתלי אלטר בימוי: משה קפטן

הסרט הישראלי של כל הזמנים בקרוב על הבמה

"שעה, שעה שאני מחפש את הים, לא למדו לשים שלט קטן - ים?"

- תרבות פנאי ונופש www.igm.org.il פרטים נוספים באתר // 4

Made with FlippingBook Annual report