אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

טיולים

טיולים ברמת קושי קלה

מוזיאון המלח - פלפל בחדרה 12:30 חזרה עד השעה 8:00 יציאה מהסב יום בשעה | 9.6.22 חמישי, , שבמשך מספר שנים אסף וקנה איתן בר-און המוזיאון הוקם על ידי האספן מכל רחבי העולם, זוגות של מלחיות ופלפליות. במוזיאון ניתן לראות מעל זוגות מתקופות, מקומות ורקעים שונים ומגוונים, כאשר לכל זוג יש 33,000 את הסיפור המייחד אותו. הסיור במקום כולל הדרכה מפיו של האספן, איתן בר-און. למשתתף ₪ 60 עלות לפרטים והרשמה: tammy@eyz.org.il | 04-6520725 | תמי אידלשטיין

-22-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker