אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

טיולים

טיולים למיטיבי לכת

שביל ישראל ראובן ארד בהדרכת

2022 ועד חודש מאי 2021 אוקטובר בכל יום שישי השלישי בכל חודש. ₪ 160 בודד טיול עלות איסוף מציר מרכזי הוד השרון – פארק 15.10.21 ק"מ (קל) 17 הירקון ק"מ (בינוני) 15 הוד השרון - אלעד 19.11.21 שלושה ימים בדרום

ק"מ (קל) 16 אלעד – בן שמן 15.12.21 ק"מ (בינוני) 16 שחרות – מילחן 16.12.21 ק"מ (בינוני) 12 מילחן – תמנע 17.12.21 ק"מ (בינוני) 16 מגדל – ארבל – מושבה מצפה 21.1.22

ק"מ (בינוני) 12 נחל עמוד עליון 18.2.22 שלושה ימים בדרום יחד עם קבוצה ותיקה ק"מ (קל - בינוני) 12 מדבר יהודה 2.3.22 ק"מ (בינוני) 12 מצדה 3.3.22

ק"מ (בינוני) 12 הר אלעזר – טיילת מלונות ים המלח

4.3.22

ק"מ (בינוני) 16 מסרק – לטרון 1.4.22 ק"מ (בינוני) 16 לטרון – בן שמן 20.5.22 ייתכנו שינויים בתכנית | ראו נוהל ביטול טיולים | הטיול לדרום יתומחר בנפרד צועדים או בהתאם למצב הקורונה 30 יציאה לטיול מותנית ב – הטיולים מיועדים למיטיבי לכת! sigal@eyz.org.il | 04-6520733 סיגל אהרון לפרטים והרשמה:

-25-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker