אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

חשוב לדעת!

!

נוהל ביטול לכל טיולי היום של העמותה (לא כולל לינה): ימים לפני המועד – ללא תשלום. 7 ביטול טיול / סיור עד ביטול מאוחר יותר כרוך בתשלום מלא. נוהל ביטול טיול עם לינה: לכל טיול יצורף נוהל ביטול, אשר יפורט על דף ההרשמה לטיול. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, שלא לאשר יציאת ותיקים לטיול, עקב מצב בריאותי / גופני, נפשי או חברתי.

!

נוהל קורונה

כל פעילויות העמותה תצאנה לפועל בכפוף לנהלי קורונה ותקנות משרד הבריאות

-36-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker