אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

תכניות בקהילה לרווחת הוותיק

אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל, מפעילים רצף תכניות ושירותים בקהילה, למגוון תפקודים וצרכים משתנים.

השירות ניתן בסבסוד תקציב משרד הרווחה ומצריך בחלקו השתתפות עצמית של הוותיק או היישוב. הכרת השירותים וההשתתפות בהם, תסייע לוותיק להזדקן בצורה מיטבית בביתו ובקהילתו. המופעל על ידי עמותת ותיקי עמק יזרעאל, הינו " סב יום " מרכז היום - מסגרת טיפולית לוותיקים המתגוררים בבתיהם ומתמודדים עם ירידה תפקודית. במרכז מספקים קשת רחבה של פעילויות, וניתן להתאים לכל אחד ואחת את השירות המתאים לצרכיהם, טעמיהם ורצונותיהם. פתוח חמישה ימים בשבוע והוותיק יכול להגיע למספר ימים לפי " סב יום ה" בחירתו. השירותים הניתנים כוללים: שתי ארוחות, פעילות חברתית וגופנית, טיפול אישי והסעות למרכז היום וחזרה.

-38-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker