אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

זהב בצוותא ערבי הוקרה לוותיקי עמק יזרעאל ברחבי המועצה:

מפעל הפיס ומחלקת התרבות במועצה, בשיתוף עמותת ותיקי העמק עורכים השנה את ערב ההוקרה המסורתי לוותיקי עמק יזרעאל בארבעה מוקדים גאוגרפיים שונים ועל פני השנה כולה עם סדרת מופעי שירה הגרשונים מארחים אמנים ותיקים ואהובים. בציבור – , לוותיקי האשכול המרכזי • ערב הוקרה במסגרת חודש הזקן הבינלאומי, תמיד תכנית הערב: " 18:00 בשעה 20.10.2021 , ביום רביעי בנהלל יערך עולה המנגינה" מחווה לאבי קורן וללהקות הצבאיות, הגרשונים מארחים את שולה חן של המועצה יערך במועדון לחבר לוותיקי האשכול המערבי • ערב הוקרה "משירי ארץ בתכנית: 18:00 בשעה 17.11.2021 ביום רביעי בכפר יהושע אהבתי" הגרשונים מארחים את רוחמה רז , יערך באולם הרב לוותיקי האשכול הצפוני של המועצה • ערב הוקרה "שירים עד בתכנית: 18:00 בשעה 22.3.2022 ביום שלישי בעדי תכליתי כאן" מחווה לנחום היימן ונתן יונתן, הגרשונים מארחים את חני ליבנה של המועצה יערך באירוע תחת לוותיקי האשכול המזרחי • ערב הוקרה . בתכנית: 18:00 בשעה 17.5.2022 ביוםשלישי באחוזתברק כיפת השמיים "על כל אלה" - הגרשונים מארחים את אופירה גלוסקא ותיקי כל אשכול יוכלו להסתייע בהסעות מאורגנות. 0 שלוחה 04-6520103 מזכירת העמותה דורית דוק לבקשת הסעה: המופעים ללא עלות כספית!

-4-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker