אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

תכניות בקהילה לרווחת הוותיק

פעילות בוקר ביחידת איתן 2021-2022

ראשון 8:30 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 12:15 - 11:15 שני 8:30 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00

מפגש בוקר- רוני ליטל תנועה כלבנות טיפולית -מיכל משחקי חשיבה -עבודה בקבוצות

מפגש בוקר- רוני דובי- אקטואליה דובי- קבוצה טלי- יצירה הרב לוין- פרשת השבוע ריקודים- נטליה

12:15 - 11:15

שלישי 8:30 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 12:15 - 11:15

מפגש בוקר- רוני גלי- תנועה מעיין- הרצאה סוציולוגיה משחקי חברה

רביעי 8:30 - 9:00

חמישי 8:30 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 12:15 - 11:15

מפגש בוקר- רוני נטליה תנועה הדס- קבוצה קוגניטיבית משחקי חשיבה מירי- תרפיה באומנות לאוניד- מוסיקה ושירה

מפגש בוקר- רוני מיכה- טאי צי סמדר- מפגש שיח לאוניד- מוסיקה ושירה

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00 12:15 - 11:15

-41-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker