אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

תכניות בקהילה לרווחת הוותיק

קהילה כפרית תומכת

תמיד איתך! בואו והצטרפו! בטחון אישי לחצן מצוקה שעות ביממה 24 שרות רפואי תחזוקת בית על ידי אב קהילה פעילות חברתית ותרבותית מידע ושירותי ייעוץ

הינה תכנית ארצית המתקיימת בערים ובמועצות קהילה כפרית תומכת אזוריות שונות. 'קהילה כפרית תומכת' הינה תכנית הפורסת רשת ביטחון בקהילה לאזרח הוותיק, במטרה לסייע לו להמשיך לנהל את חייו בביתו ובקהילה - בביטחון, בתחושת שייכות ובאופן מותאם לגיל המבוגר. התכנית . במועצה האזורית עמק לשמירה על איכות חיים ועצמאות בבית מסייעת יזרעאל התוכנית מופעלת על ידי צוות מיומן של עמותת ותיקי עמק יזרעאל, בשיתוף ובפיקוח של אגף קהילה ורווחה.

השירותים שמעניקה הקהילה התומכת לחבריה:

משמש כלחצן קריאה ואזעקה למקרה חירום. לחצן ושעון מצוקה בלחיצה אחת נוצר קשר עם רופא הקהילה התומכת, היוצר קשר מיידי עם מוקד רפואי, שירות אמבולנס, אב השכונה, משטרה, מכבי אש ובני משפחה, בהתאם לצורך ולנדרש. שירותים רפואיים חברי הקהילה התומכת נהנים ממגוון שירותים רפואיים הכוללים: הזמנת רופא .₪30 שעות ביממה, תמורת השתתפות עצמית בסך 24 פרטי לביקור בית, הסעה באמבולנס לבית חולים במקרה חירום, לאחר החלטת הרופא במוקד. שעות ראשונות. 24- ואספקת תרופות ל ₪30 שירות זה ניתן תמורת המשך

-43-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker