אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

תכניות בקהילה לרווחת הוותיק

אב קהילה נמצא בקשר קבוע עם חברי הקהילה, הוא הכתובת המיידית לסיוע בצרכים יום יומיים. במקרה של תקלות בבית, הוא יבצע תיקונים קלים או יזמין בעל מלאכה. אב הקהילה יבקר את המנוי באופן יזום ועל פי קריאה.

פעילות חברתית פעילות מגוונת מותאמות מיוחדת והנחות בפעילויות חברתיות קיימות.

עלות: לחודש לזוג ₪ 135 לחודש ליחיד ₪ 95 לניצולי שואה ₪ 25 להורדת אפליקציה לנייד ₪ 5 תוספת * הנחה ניתנת למשפחות שכולות

לפרטים נוספים והרשמה: )0( 04-6520103 | מזכירות עמותת וותיקי עמק יזרעאל

050-2161216 אב קהילה דודיק 054-2408095 אב קהילה יהודה nuki@eyz.org.il מנהלת העמותה נוקי

-44-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker