אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

תכניות בקהילה לרווחת הוותיק

מועדוני ותיקים ביישובים במרבית ישובי העמק פועלים מועדוני ותיקים. המועדונים מציעים פעילויות תרבות ופנאי מגוונות לוותיקים ומלווים על ידי אגף קהילה ורווחה בשיתוף עמותת ותיקי עמק יזרעאל. אגף קהילה ורווחה מעניק תקציב עידוד לפעילויות המועדונים. מידי שנה נשלחת רשימת

הפעילויות המומלצות והמסובסדות, מהן ניתן לבחור את הפעילות היישובית, על פי נושאים שונים. המועדונים מופעלים על ידי מתנדבים, מקבלים תקציב תמי אידלשטיין ויפעת ותמיכה, ייעוץ והדרכה ומלווים לאורך השנה על ידי . גזית לפרטים: מנהלת תחום תרבות ופנאי בעמותת ותיקי עמק יזרעאל תמי אידלשטיין tammy@eyz.org.il | 046520725 עו"ס קהילתית באגף קהילה ורווחה יפעת גזית yifatg@eyz.org.il | 046520066/7 שי"ל

- שירות ייעוץ לתושב - מסייע שי"ל במיצוי זכויותיו ופתרון בעיות על ידי הכוונה וייעוץ ראשוני. השירות עוזר להתמצא בסבך

הבירוקרטי, ביצירת קשרים עם הממסד ובקיצור הליכים עם המוסדות והארגונים השונים. בנוסף, השירות פועל להנגיש מידע על זכויות וחובות, מוסדות וארגונים. לפרטים: shanib@eyz.org.il | 04-6520066 | עו"ס באגף קהילה ורווחה שני בירגר

-47-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker