אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

קורסים וחוגים

קורס מדריכי דיגיטל חזקים בעולם הדיגיטל? בואו להיות מדריכי דיגיטל! קריירה חדשה ומתגמלת עם שליחות חברתית. זו ההזדמנות שלכם לייצר מקור תעסוקה חדש, עם תגמול כספי. למשתתף. ₪ 800 הקורס עלות מיונים יערכו למעוניינים | שעות כל אחד 5 מפגשים בני 7 :) 30.10.21 עד לפרטים והרשמה ( tammy@eyz.org.il | 04-6520725 תמי אידלשטיין

קורס פויירשטיין - "כוח למוח"

בבניין הסב יום | 16.30-18.00 מפגשים חד שבועיים בימי רביעי 15 6.10.21 החל מיום בואו לשפר יכולות, להאיר ולעורר את המוח לפעילות מיטבית, בהנחיית . צביקה וולק בשילוב עם תמר להב ₪ 650 הקורס עלות "כוח מנהל התכנית הארצית של צביקה וולק הרצאת פתיחה מרתקת של למוח" בשיטת פוירשטיין. לשמר, לשפר ולפתח יכולות קוגניטיביות ולאפשר את ביטוי מטרת הקורס: ומימוש הפוטנציאל הגלום בכל אדם. התכנית תורמת רבות להאצה והתחדשות היכולת ייחודיות הקורס: המוחית האישית, באמצעות כלי העשרה אינסטרומנטלית(נייר ועפרון). למידה חווייתית באווירה חברתית נעימה, עזרה הדדית ושיתוף פעולה. התמורה להשקעה היא ביצירת קשרים עצביים חדשים ורבים במוח. נרשמים מיישוב אחד, ניתן יהיה לערוך את הקורס ביישוב. 15 * במידה ויהיו לפרטים והרשמה: tamarlahav2@gmail.com | 052-3990595 תמר להב

-5-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker