אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

היחידה לרווחת הוותיק ובני משפחתו

טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה מציע לבני הגיל השלישי ייעוץ, טיפול, ליווי ותמיכה בתחומים כגון: הסתגלות לשינויים בחיים, מעברי דיור, שינויים במצבי בריאות, אלמנות, פרישה, חיים במשפחה רב דורית ועוד. טיפול בגיל השלישי מאפשר איכות חיים והנאה לאדם ולבני משפחתו. למפגש. ₪ 165 השירות המסובסד לתושבי המועצה - עלות למי פונים? מנהלת המרכז לטיפול בפרט ובמשפחה, אגף קהילה ורווחה יפעת יוספזון yifaty@eyz.org.il | 04-6520066/7

-50-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker