אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

תכניות בקהילה לעידוד קהילתיות, חוסן ומנהיגות

סדנאות והרצאות ביישובים

אגף קהילה ורווחה מציע סדנאות והרצאות העצמה והעשרה לוותיקים הנערכות ביישובי המועצה. הסדנה מציעה סדנת כלים לשיח גישורי בין דורי במשפחה; כלים, ידע ומיומנויות המאפשרים דיאלוג משפחתי מצמיח ובונה עם הבנים/בנות, בעיקר סביב נושאים מהותיים כמו המשכיות המשק החקלאי או סביב קונפליקטים במשפחה הרב-דורית. הסדנה משלבת מתן כלים להתנהלות סדנת הכנה לפרישה; פיננסיתמושכלת בגיל השלישי ולאחר הפרישה, מידע וייעוץ בנוגע לזכויות וסוגיות משפטיות ומתן כלים למעבר מפרישה לצמיחה. הסדנה עוסקת בהיבטים שונים סדנת בטחון אישי בגיל השלישי; של בטחון ורווחת האזרח הוותיק במשפחה ובקהילה; צוואות, ירושות ואפוטרופסות, כלים לתקשורת מכבדת במשפחה הרב דורית, מידע על שירות "קהילה תומכת", זכויות האזרח הוותיק ועוד. הסדנאות מועברות על ידי סדנאות בנושא זכויות משפטיות: עורכי דין מומחים בתחומים: צוואות, ירושות, אפוטרופסות, ייפויי כוח וחוקי הגנה על הוותיק. האגף גם מסבסד הרצאות בנושאים רלוונטיים לוותיקים שמטרתם להנגיש לתושבים מידע על זכויות ושירותים, ולהציע כלים להתמודדות עם אתגרי ההזדקנות, התמודדות עם שינויים בגיל השלישי, צוואות, ירושות ואפוטרופסות, התמודדות בני המשפחה עם הטיפול בבן זוג/הורה דמנטי, מיניות וזוגיות בגיל השלישי, כלים לתקשורת מכבדת במשפחה הרב דורית, התנדבות בגיל השלישי, יחסי כלה-חמות במשפחה הרב דורית, מיומנויותלבנייתהחוסן הנפשי-גופני, סבתאותבעידן המודרני ואיכות חיים ורווחה נפשית בזקנה. למי פונים? yifatg@eyz.org.il | 04-652006/7 | עו"ס קהילתית יפעת גזית

-52-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker