אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק יזרעאל – תכנית פעילות ושירותים תשפ"ב 2021-2022

תכניות בקהילה לעידוד קהילתיות, חוסן ומנהיגות

התנדבות ותעסוקת ותיקים המחלקה להתנדבות מזמינה אותך לבחון את האפשרות לשלב פעילות התנדבותית בשגרת החיים, בין אם באופן יומי, שבועי או בתדירות אחרת. בעמק פועלים עשרות עמותות וארגונים, מיזמים ופרויקטים המופעלים על ידי מתנדבים ומתנדבות תושבי האיזור, שרבים מהם גמלאים וגמלאיות. מידע נוסף ניתן למצוא באתר המועצה, תחת המחלקה להתנדבות. למי פונים? 04-6520702 | מנהלת המחלקה להתנדבות באגף קהילה ורווחה ענת ירון anaty@eyz.org.il מנהלת תחום מתנדבים - עמותת ותיקי עמק יזרעאל, סיגל אהרון sigal@eyz.org.il | 046520733 ליווי ועדות ותיקים ביישובים אנו מאמינים כי על ישובי העמק לפתח רצף שירותים ישוביים העונים על צרכים שונים ומשתנים של הוותיקים כגון: פנאי, תעסוקה, רווחה ובריאות, נגישות, תרבות ועוד. צורת ההתארגנות המומלצת היא על ידי ועדת מתנדבים שתפעל ותקדם את נושא הוותיקים ביישוב. אנו עושים זאת יחד אתכם! "מכללת קהילה פעילה" – תכנית להכשרת ועדות של אגף קהילה ורווחה ילוו, ידריכו ויכשירו את בעלי התפקידים והמתנדבים ביישוב למימוש חזון שילוב הוותיקים במרקם היישובי. למי פונים? yifatg@eyz.org.il | 04-652006/7 | עו"ס קהילתית יפעת גזית

-53-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker