חוברת שירותים לוותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

אגף קהילה ורווחה היחידה לרווחת הוותיק בקהילה

חוברת שירותים לוותיקי עמק יזרעאל

2018-2019

Made with FlippingBook HTML5