חוברת שירותים לוותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

היחידה לרווחת הוותיק בקהילה פועלת לקידום הרווחה והחוסן של משפחות ותיקים בעמק יזרעאל, על ידי בניית רצף שירותים ברמה הפרטנית-משפחתית, ברמה הקבוצתית, ברמה היישובית-קהילתית וברמה המועצתית, תוך יצירת שותפויות עם עמותת "ותיקי עמק יזרעאל" וכלל הגופים המציעים שירותים לוותיקים.

אגף קהילה ורווחה היחידה לרווחת הוותיק בקהילה

שני בירגר עו”ס קהילתית, מרכזת קבוצות וסדנאות לוותיקים shanib@eyz.org.il

איילת אפשטיין עו”ס קהילתית ayelete@emekyizrael.org.il

יסכה שחר עו”ס מנהלת היחידה לרווחת הוותיק בקהילה yiskas@eyz.org.il

16:00-8:00 : , בשעות הפעילות 04-6520066/7 : ניתן ליצור קשר בטלפון

היחידה לרווחת הוותיק בקהילה ׀ אגף קהילה ורווחה

2

Made with FlippingBook HTML5