חוברת שירותים לוותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

שירותים לוותיק ברמה פרטנית

טיפול וייעוץ לוותיק ומשפחתו ביישוב שירותים הניתנים ע"י העובדת הסוציאלית של היישוב לוותיק ומשפחתו: • ליווי במצבי משבר, סיוע באבחון, הערכת מצב ובניית תכנית התערבות ממוקדת בהתאם לצרכי הוותיק והמשפחה.

• הדרכה לוותיקים ולבני משפחה מטפלים, ייעוץ ומיצוי זכויות. • בניית תכנית טיפול לוותיקים עם ירידה תפקודית ו/או קוגניטיבית. • סיוע חומרי בכפוף לחישוב זכאות ותקציבי אגף קהילה ורווחה.

• תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למימוש זכויות. • תיווך והפנייה לפעילות חברתית והתנדבותית.

04-6520066/7 | למידע נוסף ניתן לפנות לעו”ס היישוב

מרכז ייעוץ והכוונה אזורי לוותיקים ובני משפחתם מטרת המרכז להעניק ייעוץ והכוונה לוותיקים בכל הנוגע לאורח החיים שלאחר פרישה לגמלאות. המרכז מציע בשלב זה שני שירותים: . מפגש או שני מפגשים עם עובדת סוציאלית למיפוי צרכים ראשוני, בניית תכנית פנאי 1 וחברה לזקנה פעילה, הנגשת השירותים הקיימים במועצה והכוונת הפרט לצריכת שירותים אלו. חודשים על ידי מתנדב/ת לבניית תכנית פנאי וחברה בהתאמה אישית 4 . ליווי של 2 לכל ותיק. *השירות ניתן בתשלום סמלי

למידע נוסף: עו”ס היישוב/ עו”ס שני בירגר, היחידה לרווחת הוותיק בקהילה shanib@eyz.org.il | 04-6520066

היחידה לרווחת הוותיק בקהילה ׀ אגף קהילה ורווחה

3

Made with FlippingBook HTML5