חוברת שירותים לוותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

התנדבות במסגרת היחידה לרווחת הוותיק בקהילה פועלים מיזמי התנדבות של ותיקים ביישובים. אנו מזמינים אותך לבחון את האפשרות לשלב פעילות התנדבותית בשגרת החיים, בין אם באופן יומי, שבועי או בתדירות אחרת. התנדבות בגיל השלישי

04-6520066 : למידע נוסף

anaty@eyz.org.il | ענת ירון – עו”ס, מנהלת המחלקה להתנדבות shanib@eyz.org.il | שני בירגר - עו”ס, היחידה לרווחת הוותיק בקהילה

היחידה לרווחת הוותיק בקהילה ׀ אגף קהילה ורווחה

4

Made with FlippingBook HTML5