חוברת שירותים לוותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

הרצאות מטרת ההרצאות הינה הנגשת המידע על זכויות ושירותים והצעת כלים להתמודדות עם אתגרי ההזדקנות. להלן רשימת ההרצאות המוצעת: • התמודדות עם שינויים בגיל השלישי • צוואות, ירושות ואפוטרופסות • התמודדות בני המשפחה עם הטיפול בבן זוג/הורה דמנטי • זוגיות ומיניות בגיל השלישי • כלים לתקשורת מכבדת במשפחה הרב-דורית למידע נוסף: עו”ס היישוב/ עו”ס שני בירגר, היחידה לרווחת הוותיק בקהילה shanib@eyz.org.il | 04-6520066 רשת מועדוני וותיקים ביישובים אגף קהילה ורווחה מקצה תקציב לעידוד הפעילויות במועדונים. מובילי המועדונים מלווים לאורך השנה על ידי תמי אידלשטיין, מנהלת תרבות ופנאי בעמותת ותיקי עמק יזרעאל, ועל ידי איילת אפשטיין עובדת סוציאלית קהילתית. אנו מעודדים את יישובי העמק לפתח רצף שירותים יישוביים העונים על צרכיםשונים ומשתנים של הוותיקים, כגון: פנאי, תעסוקה, רווחה ובריאות, נגישות, תרבות ועוד. צורת ההתארגנות המומלצת היא על ידי ועדת מתנדבים, שתפעל בתחום ותקדם את נושא הוותיקים. אנו עושים זאת יחד אתכם! עו”ס איילת אפשטיין, עובדת סוציאלית קהילתית, יחד עם עו”ס היישוב ילוו, ידריכו ויכשירו את בעלי התפקידים והמתנדבים בישוב למימוש חזון שילוב הוותיקים במרקם היישובי. עבודה קהילתית ביישובים • התנדבות בגיל השלישי • זכויות אזרחים ותיקים

למידע נוסף: עו”ס היישוב / עו”ס איילת אפשטיין, עו”ס קהילתית, yelete@eyz.org.il | 04-6520066

היחידה לרווחת הוותיק בקהילה ׀ אגף קהילה ורווחה

7

Made with FlippingBook HTML5