חוברת שירותים לוותיקי עמק יזרעאל 2018-2019

אתר היחידה לרווחת הוותיק בקהילה

באתר המועצה תוכלו למצוא מידע עדכני על שירותים, הטבות ופרסומים בנושאים:

ותיקים במצבי סיכון

זכויות, שירותים ומידע

ותיקים מרותקי בית

מרכז הכוון

ניצולי שואה

טיפול וייעוץ לוותיק ולמשפחתו

גמלת סיעוד ועובדים זרים

שירותים בקהילה

בן ממשיך

הטבות והנחות

זכויות משפטיות והגנה על הוותיק

שירותי קופות החולים

www.emekyizrael.org.il אתר המועצה:

יסכה שחר - עו”ס מנהלת היחידה לרווחת הוותיק בקהילה yiskas@eyz.org.il | 04-6520066

אגף קהילה ורווחה היחידה לרווחת הוותיק בקהילה

היחידה לרווחת הוותיק בקהילה ׀ אגף קהילה ורווחה

8

Made with FlippingBook HTML5