כמה טוב שבאתם לעמק

אגף החינוך

המועצה משקיעה חשיבה רבה ומשאבים רבים בתחום החינוך. יחד עם המערכות היישוביות, ניתן מענה לילדינו מלידה ועד י"ב. מעונות היום וגני הילדים ממוקמים ביישובים ובתי הספר היסודיים והעל יסודיים הינם אזוריים והרישום אליהם מתבצע על פי מיפוי היישוב. יש לכם ילדים המיועדים להיקלט במוסדות החינוך בעמק? אנא מלאו בקשה של כאן תושבים חדשים על מנת למלא את הטופס, יש להצטייד באישור על ביטול רישום מאת הרשות שממנה הגעתם, אישור מאת היישוב הקולט בעמק וצילומי תעודות הזהות של ההורים, כולל הספח. לאחר קבלת הטופס המלא, יישלח אליכם אישור רישום, איתו תוכלו לפנות למוסדות החינוך, להמשך התהליך 04-6520055 או בטלפון אגף החינוך למידע ויצירת קשר עם השירות הפסיכולוגי-חינוכי במועצה מיועד לכלל האוכלוסייה במערכת החינוך: תלמידים, הורים ומשפחות, צוותים חינוכיים וייעוציים וגורמים רב מקצועיים התומכים במערכת החינוך. 04-6520063 או בטלפון השירות הפסיכולוגי לפרטים ויצירת קשר עם המחלקה לחינוך מיוחד וטיפול בפרט אחראית על כל התלמידות והתלמידים עם ופועלת למען שילובם במסגרות חינוכיות, 21 ועד גיל 3 צרכים מיוחדים, מגיל בהתאמה לצרכיהם. המחלקה לחינוך מיוחד וטיפול בפרט לפרטים ויצירת קשר עם 04-6520113 או בטלפון כדאי לדעת

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online