כמה טוב שבאתם לעמק

איכות הסביבה

המועצה האזורית עמק יזרעאל הינה מועצה ירוקה! מנפח הפסולת הביתית שלנו עובר למיחזור! 50% כ -

אגף איכות הסביבה מופקד על ריכוז הפעולות בנושא איכות הסביבה במועצה, וקידום הקיימות בה. האגף מטפל בפסולת ומיחזור, אחראי על חינוך סביבתי, עובד עם קהילות היישובים להעלאת המודעות בנושא הסביבה ועוד.

לחצו כאן 04-6520098 או בטלפון לפרטים ויצירת קשר

השירות הווטרינרי

השירות אחראי על בריאות הציבור בהיבט של רפואה וטרינרית. פעילות השירות מתרכזת בעיקר בנושאים הבאים: • פיקוח על מחלת הכלבת ומניעתה. • פיקוח על מוצרי מזון שמקורם מהחי. • פיקוח על מחלות העוברות מבעלי חיים לאדם ומניעתן. • טיפול בתלונות הציבור בנושא מטרדים הנגרמים על-ידי בעלי חיים. פעילותו של השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים, בינהן פקודת העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. השירות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית יחד עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הפנים.

לחצו כאן 04-6520126 או בטלפון לפרטים ויצירת קשר

למגוון שירותי האגף

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online