תיאטרון יד למגינים - עונת המנויים 2017-2018

˜ƒ•˜–Œƒ ˜ƒ‡˜ƒ‰‡~ ˜ƒ€”‚ ƒƒ€Œ œ œ€ œ ‹‡Œ‡

ʲ ¼´¸ a ʲ ³Ç²À

ʱ ¼´¸ a ʱ ³Ç²À

Ê° ¼´¸ a Ê° ³Ç²À

³±Å³³ ²Á´½

¸Ç½¯Æ³ a ¼¸°¯µ³

¸Ç½¯Æ³ a ¼¸°¯µ³

Á°È ǯ° É a ÀÇÆ¿´¸° ¼¸²´°¯

³½¸°³ a ·´Èà ǴøÀ

³½¸°³ a ·´Èà ǴøÀ

³½¸°³ a ¯°¯ »È ³½Å³ ³½¸°³ a ¼¸ÆÇà ³È´»È° ³°³¯ ǴøÀ

³½¸°³ a ¯°¯ »È ³½Å³

³½¸°³ a ¼¸ÆÇà ³È´»È° ³°³¯ ǴøÀ

¸Ç½¯Æ³ a Ç´°¸Å³ °¸´¯

¸Ç½¯Æ³ a Ç´°¸Å³ °¸´¯

¾¸À¸» ɸ° a ɸȸ»È³ ³½´Æ³

¾¸À¸» ɸ° a ɶǴ¯³

Çȱ a ³Ç³¿½°

¾¸À¸» ɸ° a ƴȸ»´Ã

¾¸À¸» ɸ° a ƴȸ»´Ã

É´±Å³ É´Á´°Æ É´±Å³ ʱ ´ Ê° ³Ç²À ¹´É½ ³Ç¸¶°

É´±Å³ É´Á´°Æ É´±Å³ ʲ ´ Ê° ³Ç²À ¹´É½ ³Ç¸¶°

É´±Å³ É´Á´°Æ É´±Å³ ʲ ´ ʱ ³Ç²À ¹´É½ ³Ç¸¶°

Made with FlippingBook flipbook maker