תיאטרון יד למגינים - עונת המנויים 2018-2019

מגוון הצגות איכותיות ומרתקות בימים ב׳,ג׳,ד׳

20:30 ׳ יום ד | ׳ סדרה ד

17:00 ׳ יום ג | ׳ סדרה ג

20:30 ׳ יום ב | ׳ סדרה ב

הבימה | סימני דרך | 16.10.18 בית לסין | מלך הכלבים | 6.11.18

הבימה | סימני דרך | 15.10.18

בית לסין | מלך הכלבים | 7.11.18

הקאמרי | רומיאו ואמא | 10.12.18

הבימה | פילומנה | 26.12.18

הבימה | פילומנה | 25.12.18

הקאמרי | אותלו | 21.1.19

הקאמרי | האחרים | 13.2.19

הקאמרי | האחרים | 12.2.19 ת׳ באר שבע | סוליקא | 5.3.19

20:00 | ת׳ באר שבע | סוליקא | 4.3.19

ת׳ חיפה | על מי ועל מה | 13.3.19

הבימה | עושה כרצונו | 14.5.19

הבימה | עושה כרצונו | 13.5.19

בית לסין | היורשת | 5.6.19 הצגות 3 + הצגות קבועות 5 בחירה מתוך סדרה ב׳ ו-ג׳

הצגות 2 + הצגות קבועות 6 בחירה מתוך סדרה ב׳ ו-ד׳

הצגות 3 + הצגות קבועות 5 בחירה מתוך סדרה ג׳ ו-ד׳

* ייתכנו שינויים

3

Made with FlippingBook Learn more on our blog