ישועות יצחק - עלון בענייני פרשת השבוע

קורח

הפטרה: השמים כסאי

105 כ"ט סיון תשע"ז

שבת שלום ומבורך אחים יקרים ואהובים ! פרשתנו מספרת לנו על מחלוקת קורח ועדתו נגד משה רבינו ע''ה וטענתם היתה מדוע כל היקר והגדולה נוטלים משה ואהרן והוא נשאר ללא שום תפקיד מרב הקנאה הגדולה שהיתה לקורח יצא הוא למחלוקת . וכאן אנו רואים את מעלתו של משה רבינו שאפילו ברור לו שקורח טועה מנסה הוא להתפייס איתו והעיקר למנוע פילוג בעם ואנו רואים את גדולתו של משה רבינו שרדף הוא אחר שלום ולא חלילה להיפך . ובמעלת השלום מסופר על זוג שגר בצידון, אשר שהו עשר שנים זה עם זה ולא זכו להיפקד בילדים. כעבור עשר שנים החליטו בני הזוג בינם לבין עצמם, שעם כל הכאב והצער הכרוכים בעניין, אין להם ברירה אלא להתגרש, כל אחד מהם יינשא בשנית עם מישהו אחר, ואולי יזכו שניהם להיפקד. לפני שהתגרשו, החליטו לפנות לרבי שמעון בר יוחאי, כדי שיעניק לכל אחד מהם ברכה בדרכו החדשה. כשהגיעו לרבי שמעון בר יוחאי, אמר להם שיברך אותם, אולם יש לו תנאי. בני הזוג נדרכו: מה יכול להיות התנאי? אמר להם הרב: כשם שלפני עשר שנים, כשנישאתם זה לזה מתוך אהבה וחיבה, ערכתם סעודת מצוה חגיגית, והיו ריקודים ותזמורת מתוך שמחה, כך גם כעת, כשאתם מתגרשים, מכיוון שהנכם מתגרשים לא מחמת ריב ומחלוקת חלילה, אלא מתוך אהבה ודאגה כנה זה לזה – תעשו שוב סעודה גדולה מתוך שמחה וריקודים. בני הזוג התפלאו על בקשתו המוזרה של רבם, אבל עשו כמצוותו והחלו לארגן את האירוע. ואכן הם ערכו סעודה חגיגית, ובמקום שהחתן יעמוד תחת החופה, ייתן טבעת לאשתו ויאמר לה: "הרי את מקודשת לי", הם עשו ההיפך, הבעל נתן גט לאשתו ואמר לה: "הרי את מגורשת". במהלך הסעודה דאגה האשה להשקות את בעלה יין כדי שישתכר. בסיום הסעודה אמר לה בעלה לשעבר: אני מאוד עייף, אני הולך לישון בבית, אולם, כל חפץ טוב שאת רואה בבית ואת מעוניינת לקחתו – בבקשה, קחי אותו בשמחה. מה עשתה האשה? המתינה עד שהוא נרדם, ונתנה הוראה לעבדים שלה שייטלו את בעלה לשעבר לבית הוריה. למחרת מתעורר ידידנו, והנה הוא מוצא את עצמו בבית חמיוחזרו בני הזוג לרבי שמעון בר יוחאי וסיפרו לו את אשר אירע. התרגש רבי שמעון ואמר: בני זוג מיוחדים

כאלו, שאשה אומרת לבעלה "אין לי בכל העולם חפץ יותר טוב ממך", בני זוג שיש ביניהם שלום כל כך חזק ואמיתי, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא רוצה להפריד ביניהם... והוא הורה להם לחזור ולהינשא בשנית. חזרו ונישאו, התפלל עליהם רבי שמעון בר יוחאיוהם נפקדו בילדים.מדהים מה רב כוחו של השלום. בברכת שבת שלום ומבורך הרב מאיר דוד מלכא

20:31 19:10 20:34 19:28 20:35 19:21 20:31 19:28

Made with