מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית

חוגי ג'ודו חוגי ג'ודו לילדים כיתות

לכיתות ג'-ו'

לכיתות א'-ב'

גן חובה

18:00-18:45 | ' ג 10:45-11:45 | ' ו

17:15-18:00 | ' ג 10:00-10:45 | ' ו

16:30-17:15 | ' ג

ימים ושעות

בהדרכת

052-7496645 / דניס ספרטק אולם פיס סטודיו למחול

052-7496645 / דניס ספרטק אולם פיס סטודיו למחול

מקום

לא מנוי

מנוי

לא מנוי

מנוי

ש"ח 250 *פעמיים בשבוע

ש"ח 230 *פעמיים בשבוע

ש"ח 190 *פעם בשבוע

ש"ח 175 *פעם בשבוע

עלות

*חובת רכישת חליפת ג'ודו 052-3725025 לפרטים נוספים, מנהל מקצועי עומר יצחקי

10

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator