מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית

חוג חינם במנוי כולל חוגים

חוג כושר גופני לנוער

חוגי כושר גופני לנוער גילאים

12+

15:00-16:00 | ' ה

16:45-17:45 | ' א

ימים ושעות

מקום

חדר כושר נופשית

לא מנוי ש"ח 220

מנוי

עלות

ש"ח 175

* חובה הצהרת קטין לאימון בחדר כושר ע"י ההורה * חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

14

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator