מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית

הוקי גלגיליות חוגי הוקי גלגיליות כיתות

+ ' כיתה ט

לכיתות ז'-ח' ב', ה' 19:00-20:00

לכיתות ג'-ו' ב', ה' 18:00-19:00

גן - כיתה ב' ב', ה' 17:00-18:00

ב', ה' 20:00-21:30

ימים ושעות

בהדרכת

מאמן, עוז נודלמן / מנהל מקצועי, ליאור אוליאל

מקום עלות

מגרש הוקי גלגליות נופית

ש"ח 350

ש"ח 275

ש"ח 275

ש"ח 275

ש"ח תוספת הרשמה-עלות חד פעמית 250* 054-7533047 לפרטים: ליאור אוליאל מנהל מקצועי

17

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator