מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית חוג ילדים בנופית / נופשית

כדורסל הפועל זבולון נופית

נערים ב' כיתות

כיתות ט'

14:05-15:35 |' ה

14:05-15:35 |' ג

14:05-15:35 |' ב

18:00-19:30 |' א

ימים ושעות

054-4308189 / תום יובל אולם כדורסל נופית / יגור

בהדרכת

מקום עלות

ש"ח 500

קט סל בנות כיתות

כיתות ה' - ו'

09:00-10:30 |' ו

16:30-18:00 |' ד

18:00-19:30 |' א

ימים ושעות

052-6268079 / יואב קרילקאר

בהדרכת

מקום עלות

אולם כדורסל נופית

ש"ח 450

חוג נשים כיתות

בוגרות

20:30-22:00 |' א

ימים ושעות

055-8810266 / יונתן וצלר

בהדרכת

מקום עלות

אולם כדורסל נופית

ש"ח 180

21

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator