מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוג מבוגרים בנופית / נופשית

חוג חינם במנוי כולל חוגים

יוגה, פלדנקרייז, זומבה, גמישות חוגי יוגה, פלדנקרייז, זומבה וגמישות אימון יוגה פלדנקרייז

גמישות

זומבה

08:00-09:30 | ' א 08:30-09:30 | ' ו

18:30-19:30 | ' א 17:00-18:00 | ' ג

ימים ושעות

17:00-18:00 | ' ד

19:00-20:00 | ' ג

* יום ו' לסירוגין פעם בשבועיים

שירי טייכר אסתר גנות

בהדרכת

ענבל שחר

נטשה סושקו

סימה גוריון

מקום

סטודיו גנים

סטודיו פיס

סטודיו גנים

סטודיו גנים

תושב חוץ

מנוי - תושב מועצה

עלות

מנוי חוגי סטודיו בלבד

ש"ח 246

ש"ח 235

חוג שני למנויים לבן משפחה שני נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 190

ש"ח 175

חוג שלישי למנויים לבן משפחה שלישי נוסף במנויי כולל חוג

ש"ח 105

ש"ח 95

* חוג חינם למנוי כולל חוגים לאחד מבני המשפחה

24

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator