מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגים בגוש זבולון

כדור מים פלרם זבולון ילדים בית ספר לכדור מים קבוצת שחיה / כדור מים

קבוצת בנות

8-12

6-7

גילים

15:15-16:30 | ' ג 15:15-16:30 | ' ה

14:30-15:30 | ' ב 14:00-15:00 | ' ה

ימים ושעות

054-56156691 / טל גרודמן בריכת השחייה רמת יוחנן

בהדרכת

מקום עלות

ש"ח 250

ש"ח 250

33

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator