מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגים בגוש זבולון

כדור מים פלרם זבולון בית ספר לכדור מים גילאים 8-10

10-12

15:00-17:00 | ' א', ד 14:30-16:30 | ' ב 09:00-11:00 | ' ו

14:15-15:30 | ' א', ב', ד

ימים ושעות

054-56185669 / טל גרודמן

052-5552764 רותם צוקרמן /

בהדרכת

מקום עלות

בריכת השחייה רמת יוחנן

ש"ח 400

ש"ח 400

34

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator