מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגים בגוש זבולון

אקרובטיקה והתעמלות קרקע אקרובטיקה והתעמלות קרקע כיתות / גנים גן חובה )6-4(

כיתות ג'-ו'

כיתות א'-ב'

16:00-17:00 | ' ב 15:30-16:30 | ' ה

16:00-17:00 | ' ב 15:30-16:30 | ' ה

ימים ושעות

16:30-17:15 ' ה

בהדרכת

052-4420607 קרן גרשגורן וצוות מאמנים בכירים /

מקום עלות

אולם ספורט גדול בגוש

ש"ח 250

ש"ח 175

התעמלות ואקרובטיקה מיועדים לבנות ולבנים, פיתוח כוח, פיתוח כושר גופני, גמישות ומיומנויות. עמידת ידיים, גלגלון, גשר, פליק-פלאק, אימונים על פירמידות בזוגות ובשלשות בכל הרמות. יש לרכוש תלבושת לשיעורים. עבור תחרויות, סדנאות ופעילויות נוספות יגבה תשלום נוסף.

44

04-8478161 לפרטים והרשמה מחלקת ספורט

Made with FlippingBook Ebook Creator