מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית פעילות חוגי העשרה בנופית / נופשית

הנחה לנרשמים בחודש אוקטובר 10%

מרכז הספורט נופשית פתוח למנויים לכלל תושבי המועצה

5

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית נופ ית:

Made with FlippingBook Ebook Creator