מועצה אזורית זבולון - חוגי העשרה - תשפ"ב 2021-2022

חוגי ילדים בנופית / נופשית

הספר בית 4fitness חדש חדש ! נופשית הספורט במרכז לשחייה אישי ויחס מקצועי צוות בהובלת ילדים חוגי

ופנאי ספורט מרכז | נופית

אישי ויחס טכניקה , מקצועיות על דגש

נוספים לפרטים מקצועי מנהל , אלימלך נמרוד 050-5624547 www.4fitness.co.il למבוגרים שחייה לימוד למבוגרים שחייה חוגי ( ומתקדמים מתחילים ) לילדים קורסים לילדים וטכניקה סגנון שיפור לילדים שחייה לימודי הסגנון לשיפור שחייה חוגי שמתאמנות תחרותיות קבוצות ארציות לאליפויות מבוגרים של מאסטרס קבוצות ארציות לתחרויות שמתאמנות

מאמץ ללא שחיה ולימוד במים בטחון על דגש

7

04-9931301 לפרטים והרשמה: נופשית

Made with FlippingBook Ebook Creator