מועצה אזורית זבולון חוגגת 70 למדינת ישראל - טיולים ביישובי המועצה

‹‡–•‡ ‹‡—ƒ˜

ƒŠƒ„ ˜‡–ƒ„~‚ ‚”ƒŒ‚ ˜ƒ’–†”‚Œ ˜ƒŽ‚‡Š ƒŠ‰ƒ˜ ‹‡•Œ ‹‡Œ† ‡ƒ–‡~ ‚Žƒ—~–Š ˜‡~Š•…˜ƒ–‡‡˜ Š— ‚‡ƒƒ…Š ‹‡—ƒ˜‚ ‹‰˜~ ‹‡Ž‡Œ„Œ ‹‡•Œ‚ –—ƒ ‹‡‡…–’‰ –ƒ€‡ : ƒŽ‡ƒ—‡Œ ‚—ƒŠ—ƒ ƒŽ‡—ƒ˜

‚–‡”‡ ˜Žƒ ˜ƒ…ƒ–~ ƒŠ‡— ˜ƒŽƒ—‚ ƒ‡˜ƒ‡ƒŠ‡’ Š –ƒ€‡ ˜ƒ”ƒ…‹…˜Œ ‡• ˜~ —ƒ€’Š ƒŠ‰ƒ˜ ‹‡•Œ ‹‡Œ† ƒ–‡~ ‚Š˜—Œ

‚Ž— 100 : ‰ ‡Ž’ŠŒ ‚’ƒ–‡~…–„Œ Š— ‡†Ž˜ƒ~ ‡ƒ‚‡ –’‰ ‹€ ‡ƒŠ‡Œ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ‹‰Š ˜ƒ”ƒŒ ‹— ‹‡‡…–’‰Š ˆ‡—ŒŽ ‹—Œ †•ŠŠ ƒŠ‰ƒ˜ ˜ƒŽƒ— ˜ƒ‡–Ž‡Šƒ• ˜ƒ‡ƒƒ…ƒ ˜ƒ—‡‡˜‚‚ ˜‡—~–Œ ‹‡‡~Š•…‹‡Š‰ ˜‰ƒ–˜ ˆ– –’‰‚ ‡…– –ƒ†•–† ˜Š€ Šƒ‡† ˜‡˜Š‡‚• ˜— ˜Š• ˜ƒ’˜˜—‚Œ ˜ƒŽ‚‡Šƒ ˜—Š ˜ƒ•–‡ Š

ƒƒ ‹‡Š‡Š ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ˆ–ƒŒ –ƒ‡ ˜‡Œƒ•Œ‚ ˜ƒŽŒ~Š ‹‡Žƒ— ‹‡Œ† ‡ –ƒŠ ƒŠ‰ƒ˜ ‹‡•Œ‚ –—

ƒ–‡~‚ ˜•’‚Š ‰˜Œƒ–˜ Š ‹‡‡…–’‰ ‚Š‡‚•‚‚ ˜„‰– Œ–ƒ’ Š…–Šƒ ‹‡•Œ‚ –— ˜ƒ–˜‚ ˜„‰– ‡•…”‡ ‡Š…–Š ‚ƒ˜ †–’ ƒŠƒ„ ˜‡–ƒ„~‚ ‚”ƒŒ‚ ‡ƒ—‡‡ ˜~ƒ ŠŠ‰ ‡–’‰‚ …–Œ‚ ˜~ ˆ‰ •„…Šƒ ‹‰–ƒ•‡Œ ˜ƒŽ‚‡Š ‹‰˜~ ‹‡Ž‡Œ„Œ ƒŽ~

‹‡Ž ‡ƒŠ‡

‡•Ž†ƒ Š‚ ˜ƒ–˜…Œ ˜Š‚ŽŒ

ƒ–ƒ—‡  ‚”ƒŒ‚ —~–

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker