מועצה אזורית זבולון חוגגת 70 למדינת ישראל - טיולים ביישובי המועצה

Ž…ƒ‡ ˜Œ– ˜—–ƒŒ Š‡—

‚—ƒ~ ˜ƒ…’—Œ ‡•…—Œ 3.4.18

‡‰Œ‚ –’‰ ‹‡ŽŒ~ƒ ‹‡Œ† ‡–‡ 28.4.18

–ƒ€‡ ‚–ƒ…—‚ ˜— 29.6.18

˜‡’ƒŽ ˜‡’ƒŽ ‡•…—Œ 13.10.18

‡–ƒ’‡” Š…Ž ‡–ƒ’‡” Š…Ž €Ž‡Ž’‚ 24.3.18

•‡Š~‡ –’‰ ‹‡…ƒ˜’ ‹‡˜ 1.6.18

‹‡Žƒ—~– ˜ƒ• Œ 12.5.18

¾´»´°µ ɸǴµ¯ ³ÅÁ´½

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker