מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

11 ' יצירה מס

> יובל יקואל אני מכיל ובוכה אלף אנשים

הדרך שצעדתי לשווא הלכה לקרע כזה אימי לא ייחלה

מילתה האחרונה דיברה על אותה האדמה והיום היא שסועה, גדועה, פרוקה

דרכי התחילה בגידופים והשמצות, האשמות של צאן לטווח כשמשפחתי לא כאן למחות

גם אויבי איתו נלחמתי על אדמתי לא הבסני כמו בני עמי

מזניחים ומתייגים כל אדם כנבזי דוחקים קולות שבורי כלי

בתום המלחמות, עמדתי מול הפחד שבא לבקר גם בלילות. צעקתי ובכיתי כשלא היה עונה ואת הטראומה לבד נשארתי לכסה

הרסיסים שאגרתי נפערו מדממים אני מכיל ובוכה אלף אנשים

אנשים אותי רומסים, מטיחים בי כינויים מתעבים קבוצה של אנשים קוראים תיגר כלפי אחים

17

# שירה

Made with FlippingBook - Online catalogs