מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

12 ' יצירה מס

> יובל יקואל לא שבויה עוד כבובה

דרך האגרופים חמקתי לגבורה המכה שדחפתי מתחת לחגורה אחרי שנים לאור יצאה

כשהשלמתי עם המכה פרצה לה הדמעה אחרי שנים שהייתה מוחזקת במנעול במגירה

אלף סליחות ביקשתי כשעל עצמי תמיד לעגתי. הורדתי מעצמי בהקשבה לקול זדוני שלא עשה חסד עימי.

אז כשהשלמתי עם המכה יצאה לה הדמעה, כמו נהר סואן, כמו שיטפון בערבה

הדרך לנצח תשאר רטובה, נפשי לייבשה כבר מאסה.

כעת צועדת בה ההשלמה כמו סוס דוהר בחשך. אני על קרן אור עולה כשהאור אליי נגלה עטוף בהצלחה בדרך עמומה.

צמחתי לגבורה, כבר לא חוששת לפגוש בחשכה, אותי היא לא ניצחה כבר לא מוחזקת כבובה!

# שירה

18

Made with FlippingBook - Online catalogs