מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

18 ' יצירה מס

> חנה פלגי ללא כותרת

"הניחי שורשיך באדמתם צאי אל האור!" הקול ציווה "אל תביטי אחור." הימים חלפו אגמים יבשו שמיים נותרו דוממים היכל הדעת רוקן מדפיו.

לחש השורש "שובי אליי" ימייך מלאו.

ואשא את רגליי היחפות בלי להביט אחור ההר קרא "עצור"!

"כבר מאוחר אין מעבר"!

# שירה

26

Made with FlippingBook - Online catalogs