מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

20 ' יצירה מס

> חנה פלגי סערה

אמרו בחדשות שתהיה סערה לא חיזקתי את יתדות האוהל למה צריך לחזק?

מחר אצא מכאן למקום אחר. אקח איתי רק יריעה לזיכרון לעטוף את שברי הגלים את קמטי הימים, אולי לקפל בי ימים נשכחים.

גרגרי החול הצורבים זהובים יישאו אותי על גבם כמו קצפו של הים את אריאל. הו אז אחדל לחכות ואצא אף אני מבין קפלי היריעה להושיט יד לחתור עמם לאי שם.

# שירה

28

Made with FlippingBook - Online catalogs