מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

23 ' יצירה מס

> רמי חזז יום חדש

יום חדש...

יש בי מין תחושה של יום אביב ריח עשב ועלי אורן מסביב ציפור בת-חן דואה במין מטס מרהיב ואני צופה, מוקסם. הדרך מתפתלת בין הרים צמרות-עצים על הדרך סוככים הטבע שוב לובש צבעי ירוק מקסים, אז שיר חדש נירקם. והיא נמצאת איתי, ושתי עיניה מחייכות רק לי כמו אומרת: בוא שאני מכאן אל עולם מוגן, שרק לך ולי נועד ומקשטת היא יפי הטבע מפארת היא כמו עדי אדום על חזה לבן כמו קישוט של חג, כמו פרחי הבר שכאן, והיא שלי...

בקצה האופק תכול הים נשקף ברוח חרישית עלה נקטף שער ראשה גולש כמי-נהר ניגר ואני מביט, תוהה. גוון של חום-כהה אט משתלט בערפל ערוץ הנחל מתכסה טלטול צמרות עצים במין ריקוד של חן וצליל שירה עולה.

והיא נמצאת איתי...

והיא שלי והיא איתי תמיד...

# שירה

32

Made with FlippingBook - Online catalogs