מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

26 ' יצירה מס

> עליזה רווה ללא כותרת

סיכום עוד בטרם סיום

החיים הטובים

הלב ממשיך לפעום

שרק לא ייגמר

במקום את הבחוץ פועם את הבפנים מסמן חיים דופק סימנים

עד שהיא באה ועצרה באחת כל מה שהיה סם החיים ולב מתרחב עצרה

רגעים טובים מחכים מקווים

פחד מוות בחיים

להאחז בנותר להאיר באור על כל שאפשר

ממשיכים

# שירה

34

Made with FlippingBook - Online catalogs