מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

הוא: חלום או אגדה, מנגנון של הגנה את ליבי הקהה מנגנון של הגנה הרים קריאה, צעק לקפטן הספינה, הספינה האם לשקוט נטתה? חלום או אגדה, מציאות או אשליה, רצון ושאיפה בקנה אחר מן המטרה. חלום או אגדה הילכו שניים יחדיו, ילד מילה מגונה? היא: השתדלתי להיות הכי רגישה, לא לחדור לעומק הנשמה, חשבתי לעצמי משקעים היא כבר ראתה, פחד חסם את האהבה מלפרוץ מבעד לקיר, לפרוץ עלי חומה, הפחד שטען שאין מה למהר, חושב הוא להגן, קסם הישאר. הוא: בדימוי של משורר, צייד אהבה, צייד לבבות מתוך בחירה, גן הרגשות עוד לא נעלם, ימשיך הוא לחיות בלבבינו לעד. חיבור שהיה, הווה הודחק, אולי הוחלף אולי רק...

37

# שירה

Made with FlippingBook - Online catalogs