מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

תוכן העניינים;

5 6 7 8

/ הדס ליטבק כהן ............................... 1 יצירה / אהוד פלד .................................... 2 יצירה / מירב יניב ..................................... 3 יצירה / שמואל חיים פפנהיים .................... 4 יצירה / הדס גרודמן ................................... 5 יצירה / ורדית כרמל .................................... 6 יצירה / יהודית עמית ................................. 7 יצירה / קרן דרגן ......................................... 8 יצירה / טליה שדה מוסקוביץ ....................... 9 יצירה / טליה שדה מוסקוביץ ........................ 10 יצירה / יובל יקואל ................................ 11 יצירה / יובל יקואל ................................ 12 יצירה / יובל יקואל ................................ 13 יצירה / יובל גונן .................................. 14 יצירה / יובל גונן .................................. 15 יצירה / יובל גונן .................................. 16 יצירה / מיטל ברק ................................. 17 יצירה / חנה פלגי ............................... 18 יצירה / חנה פלגי ............................... 19 יצירה / חנה פלגי ............................... 20 יצירה / רמי חזז ................................ 21 יצירה / רמי חזז ................................ 22 יצירה / רמי חזז ................................ 23 יצירה / עליזה רווה ................................ 24 יצירה

10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 32 33

Made with FlippingBook - Online catalogs