מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

34 ' יצירה מס

> אורי עמית מתבגרת

אני מחזקת את השקט שקיים בִּפְנִים כי הרעש מבחוּץ הוא רק אוֹסף של צלילים לפעמים צוֹרמים ולפעמים נעימים הם אף פעם לא צפויים, כל הזמן משתנים… כשאני יוֹצאת לטיולים בשבילי הזיכרוֹן אני מגלה עוֹד תגליוֹת במעמקי הארכיוֹן

יש אמונה בכישרוֹן ובעבוֹדה קשה אני משקיעה בכוֹשר, נלחמת בהכחשה צדה הֶקְשֵׁרִים, אוֹמרת שלוֹם לבּוּשה, מהדקת קְשָׁרִים ומחבקת את החולשה והחלקים, אני מרגישה מתחילים להסתדר מוצאים מקוֹם חמים ונֹח בו יוכלו להישאר הם חזקים יוֹתר ביחד, פחוֹת נוֹטים להישבר – מוכנים לכל שינוי, הם לא פוֹחדים לְהִתְבַּגֵּר.

יש תמונוֹת וחוויוֹת מעורבבוֹת בדמיוֹן ועדויוֹת מוחשיוֹת לקיומו של ביטחוֹן;

43

# שירה

Made with FlippingBook - Online catalogs