מילה במקום - 2023 - תשפ"ד - אסופת יצירות מקומיות בנושא דרך

חבר לעת צרה, עט נובע השראה, עץ נטוע איתן בלב סערה זֶר פורח, צבעוני, בדירה אפורה ועצה תומכת מול אובדן הבחירה אני חריץ של אוֹר במרה שחורה וְפִּיסַה של שמיים מעל עיר נצורה אני חדר מוגן, חלון סודי בתקרה, חלום פתוח ללב, משב רוח, תקווה — אני זיכרון שאין בית שאין בו הקרבה, ידיעה שאהבה מנצחת איבה ונחמה בכל צעד שאת דורכת כי את צעד אחד יותר קרובה.

45

# שירה

Made with FlippingBook - Online catalogs